Indkaldelse til Generalforsamlinger

Generalforsamling2013

Generalforsamlinger
For
Eskebjerg Forsamlingshus
og
Støtteforeningen
Onsdag d. 20. Marts kl. 19:00

i forsamlingshuset

Fælles Dagsorden:

 

 

 

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af bilagskontrollant
  • Eventuelt

Først afholdes Husets generalforsamling, og umiddelbart efter

afholdes Støtteforeningens.

Foreningerne er vært ved kaffe/the og kage.

Øl og vand kan købes

Alle er velkomne

Vel mødt

De to bestyrelser

(Indkomne forslag skal være Formanden i hænde inden d. 13/3 2013)