Generalforsamlinger 2024

GENERALFORSAMLINGER
FOR
ESKEBJERG FORSAMLINGSHUS
OG
STØTTEFORENINGEN

Mandag d. 11. marts 2024 kl. 19:00

i Forsamlingshuset

FÆLLES DAGSORDEN:

  •  Valg af dirigent
  •  Valg af 2 stemmetællere
  •  Formandens beretning
  •  Fremlæggelse af regnskab
  •  Indkomne forslag
  •  Valg til bestyrelsen
  •  Valg af suppleanter
  •  Valg af bilagskontrollanter
  •  Evt.

Først afholdes huset’s generalforsamling. Derefter afholdes støtteforeningens generalforsamling

Vi byder på kaffe/the og kage. Øl og vand kan købes.
Alle er velkomne. Vel mødt!
De 2 bestyrelser

(Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden d. 4. marts 2024)