Forsamlingshus bestyrelsen

Lars Rasmussen
Formand
Mie Hekkel Olsen
Næstformand
Tina K. Jensen
Sekretær
Freddy Larsen
Kasserer
Thomas Terry Jespersen
Bestyrelsesmedlem
John Hansen
1. Supleant
Hans Sørensen
Vicevært