Forsamlingshus bestyrelsen

Lars Rasmussen
Formand
Mie Hekkel Olsen
Næstformand
Tina K. Jensen
Sekretær
Freddy Larsen
Kasserer
Preben Nielsen
Bestyrelsemedlem
Thomas Terry Jespersen
1. supleant
John Hansen
2. Supleant
Hans Sørensen
Vicevært