Generalforsamlinger 2015

Generalforsamling

Eskebjerg forsamlingshus og Eskebjerg forsamlingshus støtteforening holder generalforsamling d 16. marts 2015 kl.: 19:00

 

 

 

 

Generalforsamling Eskebjerg Forsamlingshus

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen, Ole Pedersen og Hans Sørensen er på valg.

7. Valg af suppleanter, Mie Olsen er på valg.

8. Valg af Revisor, Henrik Jensen er på valg.

9. Evt.